W poniedziałek, 13 maja 2024 roku rozpoczniemy tegoroczne dni fatimskie. Matka Boża nazwała siebie Królową Różańca Świętego i wezwała do modlitwy o nawrócenie dla siebie i dla świata. Odmówimy wszystkie części różańca św. Zwieńczeniem nabożeństwa będzie Msza św. i procesja z figurą Maki Bożej Fatimskiej dookoła kościoła.

Plan dnia fatimskiego:

  • radosna część różańca – po Mszy o 8.15am;
  • świetlista część różańca – o 6.10pm;
  • bolesna część różańca – o 6.30pm + Litania Loretańska;
  • Msza św. o 7.00pm;
  • chwalebna część różańca – po Mszy św., podczas procesji.