• Business Manager: Monika Wawrzyniak
  • Edytor Biuletynu/Sekretarka: Marsha Geurtsen
  • Koordynator programu katechetycznego: Olga Kalata
  • Organista: Zdzisław Koc
  • Nadzór techniczny: Krzysztof Ruła
  • Nadzór porządkowy: Wanda Gielczowska, Ewa Dąbroś