W każdym przypadku poważnej choroby lub wypadku należy wezwać księdza. Komunia Święta oraz/lub oleje święte  zostaną udzielone chorym na żądanie.

Sakrament chorych nie jest przeznaczony tylko dla tych, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci. To sakrament dający chorym moc i odwagę oraz łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby. Można go przyjąć wiele razy w ciągu życia. Namaszczenia chorych udziela się następującym osobom:

  • zagrożonym poważną chorobą;
  • zagrożonym śmiercią;
  • będącym w podeszłym wieku;
  • oczekującym na poważną operację;
  • nieprzytomnym, którzy wcześniej prosili o ten sakrament lub by o niego poprosili.

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.”
List św. Jakuba 5:14