W każdym przypadku poważnej choroby lub wypadku należy wezwać księdza. Komunia Święta oraz/lub oleje święte  zostaną udzielone chorym na żądanie.