Klub Polski jest organizacją Katolicką powstałą w uroczystość Jezusa Chrystusa Wszechświata, dnia 26 listopada 1995 przy parafii pod wezwaniem św. Władysława w Chicago, IL. Klub został założony przez ks. Władysława Takuskiego. Obecnym kapelanem Klubu jest proboszcz – Tomasz Ludwicki SChr. Urząd prezesa od wielu lat sprawuje p. Czesława Giedrojć.

Terenem działania Klubu jest parafia św. Władysławaw Chicago, IL.

Klub Polski nie jest organizacją dochodową, tylko organizacją parafialną. Prowadzi działalność religijna, kulturalno-oświatową, towarzyską, charytatywną i turystyczna na rzecz parafii św. Władysława, a jej celem jest podtrzymywanie polskich tradycji religijnych i narodowych.

Środki na swoją działalność zdobywa poprzez składki członkowskie i darczyńców, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, towarzyskich, turystycznych i innych.

Spotkania Klubu Polskiego odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 6:30 wieczorem (18:30).

Członkami Klubu Polskiego są osoby mówiące po polsku. Obecnie Klub zrzesza około 40 aktywnych członków.

Klub Polski organizuje poczęstunek dla „Orszaku Trzech króli”, przyjęcie „Opłatkowe”, “Święconkę”, poczęstunek po „Drodze Krzyżowej”, przygotowuje dekoracje figury Matki Bożej Fatimskiej przed procesją, dekoruje ołtarz na procesję ”Bożego Ciała”. Prowadzi sprzedaż pączków, pieczywa, zajmuje się dekoracją „Groty Matki Bożej” i cały rok utrzymuje przy niej porządek.

Klub Polski także organizuje wyjazdy pielgrzymkowe.