PRZYGOTOWANIEDATA ŚLUBU

Ślub w parafii pw. św. Władysława w Chicago, IL może zawrzeć para, w której co najmniej jedna ze stron jest katolikiem i należy do parafii św. Władysława. Narzeczeni niezapisani do żadnej parafii muszą wcześniej dokonać tego zapisu w parafii, gdzie uczęszczają na Msze św.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej sześć (6) miesięcy przed planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół i zarezerwować datę oraz godzinę ślubu. Śluby odbywają się w soboty  o 11:00am, 1:00pm, 3:00pm.
Przy rezerwacji daty ślubu, którą należy dokonać osobiście (nie telefonicznie), wymagany jest bezzwrotny depozyt $150.

DOKUMENTY

Wymagane są następujące oryginalne dokumenty:

 • List ze swojej parafii zezwalający na zawarcie małżeństwa w kościele pw. św. Władysława
  w Chicago, IL, jeśli żadna ze stron nie należy do naszej parafii
 • Świadectwo Chrztu św. z adnotacją o Bierzmowaniu (dokument nie może być starszy niż sześć (6) miesięcy od daty wystawienia);
 • Potwierdzenie uczestnictwa w konferencjach przedmałżeńskich (PreCana)
 • Protokół rozmowy kanonicznej z księdzem przygotowującym dokumentacje;
 • Poręczenie dwóch świadków narzeczonej i dwóch świadków narzeczonego, czyli (4) czterech świadków, o ich tożsamości i wolnej woli zawarcia małżeństwa (sporządzane podczas rozmowy kanonicznej z księdzem);
 • Marriage License(licencję na zawarcie małżeństwa) wystawioną przez County Clerk (ważną tylko 60 dni od daty wystawienia!) www.cookcountyclerk.com lub w przypadku już zawartego związku cywilnego „Certificate of Marriage(świadectwo małżeństwa).W przypadku kilku poprzednich związków cywilnych: świadectwo obecnego związku i wszystkich poprzednich wraz z decyzjami sądu o ich rozwiązaniu.  Od osób, które nie ukończyły 21 rok życia, pisemne zezwolenie rodziców na zawarcie małżeństwa (przepis archidiecezjalny). W przypadku wdowy lub wdowca dokument potwierdzający poprzednie małżeństwo oraz akt zgonu małżonka.

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być skompletowane w biurze parafialnym NAJPÓŹNIEJ JEDEN (1) MIESIĄC przed datą ślubu.

SPOWIEDŹ

Narzeczeni przed zawarciem sakramentu MUSZĄ odbyć spowiedź, zaznaczając przy niej spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna. W kościele św. Władysława w Chicago, IL można się wyspowiadać pół godziny przed każdą Mszą św.

OFIARA

 • narzeczeni, z których przynajmniej jedno należy do parafii dłużej niż jeden (1) rok;
  $250 plus depozyt $150.
 • narzeczeni nienależący do parafii lub należący do parafii krócej niż jeden (1) rok, nie wspomagający parafii regularnie: $400 plus depozyt $150.

KONFERENCJE PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim. Terminy i miejsca można znaleźć na stronie: www.familyministries.org

PRÓBA

Próby w kościele z zasady odbywają się w środę poprzedzającą datę ślubu o godz. 7:45pm, chyba że inny termin ustalono z księdzem. Cenny jest udział rodziny i przyjaciół w liturgii Mszy świętej: czytanie słowa Bożego, wezwań modlitwy wiernych, przedstawienie darów ofiarnych. Zalecana jest obecność na próbie świadków, tzw. „bridesmaids” i „groomsmen” oraz osób zaangażowanych w liturgię.

MUZYKA

Wybór pieśni musi odpowiadać wymogom liturgicznym i należy je ustalić z parafialnym organistą przynajmniej na jeden (1) miesiąc przed datą ślubu. Opłata organisty nie jest wliczona w opłatę ślubu. Prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z organistą i uiszczenie opłaty $150: Zdzisław Koc, tel.: 773-715-5336.

ZDJĘCIAVIDEO

Podczas ceremonii osoby wykonujące zdjęcia/video nie mają prawa wchodzić i poruszać się w prezbiterium (przestrzeń wokół ołtarza). Przed ceremonią fotograf i/lub operator kamery video zobowiązani są spotkać się z księdzem w zakrystii. Po ceremonii będzie możliwość wykonania wspólnego zdjęcia (poza prezbiterium) pod warunkiem, że uroczystość rozpoczęła się punktualnie. Kościół należy opuścić przynajmniej na 15 minut przed następnym ślubem lub wieczornym nabożeństwem.

PRZEBIEG CEREMONII

 • CEREMONIA MUSI SIĘ ODBYĆ PUNKTUALNIE. Wszelkie opóźnienie skraca czas na sesję zdjęciową lub zupełnie ją uniemożliwia.
 • Żadna uroczystość ślubna nie może trwać dłużej niż półtorej godziny (1,5h) – w tym już jest wliczony czas na sesję zdjęciową. W każdą sobotę są jeszcze zaplanowane inne uroczystości ślubne lub wieczorne nabożeństwa.
 • Przygotowanie „tradycyjnego” bukietu na ołtarz Matki Bożej, dodatkowe kwiaty, dekoracje, „biały dywan„, „świece jedności” – jeśli jest to życzeniem narzeczonych, muszą to załatwić we własnym zakresie.
 • Kwiaciarnia jest odpowiedzialna za uprzątnięcie dodatkowych dekoracji wraz z ich opakowaniami.
 • Zabrania się rzucania ziaren ryżu, konfetti, płatków kwiatowych itp.
 • Przy wyborze strojów dla drużek i drużbantów należy pamiętać o sakralnym charakterze świątyni, więc stroje muszą być godne i odpowiednie dla tego miejsca.