Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na sześć miesiące przed ślubem. Proszę umówić się na spotkanie z proboszczem, aby rozpocząć proces.