Parafia św. Władysława powstała w 1914 roku. Początkowo była misją parafii św. Wacława. Została powołana przez Arcybiskupa Jamesa Quigley, na prosbę polskich emigrantów osiedlających się w tej północnej, wtedy jeszcze rolniczej, części miasta. Biskup polecił zorganizowanie parafii pod wezwaniem Św. Władysława, Ks. Ferdynandowi Scieszce, proboszczowi parafii św. Wacława. Pierwszy kościół stanął już w 1915 roku. Pierwszym proboszczem parafii został Ks. Prałat Antoni Hałgas. Budowę nowego kościoła rozpoczęto w 1952 roku. Projekt tegoż kościoła był dziełem Leona Strelki. Obecny budynek został ukończony dopiero w 1955 roku. W latach 60-tych parafia liczyła 1500 rodzin i 450 dzieci w szkole prowadzonej przez siostry nazaretanki. Parafia św. Władysława chociaż przechodziła różne koleje losu, zawsze była w wysokim stopniu parafią polonijną i tak jest do dzisiaj. Obecnie (stan na listopad 2019), we wszystkich siedmiu niedzielnych Mszach św. uczestniczy około 1500 Polaków i Amerykanów. Jest to stabilna parafia, z której pochodzi 9 księży i 14 zakonnic.

 


 

Początki parafii, która oficjalnie została ustanowiona w 1914 roku, sięgają znacznie dalej niż sto lat wstecz. W rozbudowującym się mieście, dzięki staraniom samych mieszkańców i ich przyszłościowemu myśleniu, w planie nowego osiedla od samego początku pamiętano o duchowych potrzebach ludności, w większości Polaków. Z inicjatywy wiernych zakupiono działkę oraz poczyniono starania w kurii biskupiej o ustanowienie parafii. Zadanie zorganizowania parafii powierzono ks. Ferdynandowi Scieszce z kościoła św. Wacława. Dość szybko, dzięki zaangażowaniu Edmunda Szajkowskiego, powstał skromny drewniany kościół. Pierwsza Msza Św. odbyła się 9 sierpnia 1914 r.

W rok później, 29 sierpnia 1915 r., oddano do użytku większy drewniany kościół, który służył parafii do końca lat 50-tych XX w. Kościół ten, nieistniejący obecnie, mieścił się przy ulicy Roscoe, między piętrowymi skrzydłami starego budynku szkolnego. Od początku też zadbano w parafii o edukację dzieci, którą powierzono Siostrom Nazaretankom. Liczba uczniów wówczas była porównywalna do obecnego stanu (ponad 130 osób). Podziwu godna była odwaga i rozmach z jakimi w dość szybkim tempie rozbudowywała się parafia. W 1924 roku ukończono dwa piętrowe skrzydła dobudowane po obu stronach drewnianego kościoła, służące zarówno jako klasy szkolne jak i chwilowe mieszkanie dla Sióstr. Budynki te obecnie stanowią część tzw. “starej szkoły” połączone murowaną przewiązką. Rok później zakupiono dom na konwent dla Sióstr (5346 W. Roscoe), a w 1926 r. dom obok, mający służyć za plebanię (5342 W. Roscoe). Obydwa budynki zachowane są po dzień dzisiejszy, choć nie należą już do parafii.

Bardzo ważną decyzją, z realizacją której zwlekano dość długo, najprawdopodobniej z powodu wybuchu II wojny światowej, była budowa murowanego kościoła. Zbiórkę funduszy na ten cel rozpoczęto w czasie jubileuszu 25-lecia istnienia parafii. Fundamenty pod kościół zaczęto stawiać w 1952 roku. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że pierwsza Msza jaka odbyła się w nowym kościele 12 czerwca 1955 r., była świętem podwójnym. Nie tylko radowano się z powodu nowej przestrzeni do modlitwy, ale także cieszono się z nowo wyświęconego księdza (franciszkanin, ks. Brendan Wróblewski, OFM), którego prymicje odbyły się w nowym kościele. Nad przebiegiem prac czuwał przez wiele lat ks. proboszcz Stanisław Czapelski, któremu wdzięczni parafianie ufundowali później tablicę pamiątkową w kościele pod chórem przy wejściu głównym.

Na tym jednak nie zakończył się rozwój infrastruktury kościelnej. Po celebracji 50-lecia parafii w 1964 r. podjęto się kolejnych wysiłków budowlanych w wyniku czego powstały funkcjonujące do dziś: konwent Sióstr, nowy budynek szkoły oraz plebania.

Kilka lat temu kościół poddany został gruntownej renowacji, oprócz malowania wnętrza dodano do wystroju kościoła dwa obrazy: Jezusa Miłosiernego oraz Matki Bożej z Guadelupe. Z tyłu kościoła utworzono kaplicę poświęconą, obecnie już świętemu, papieżowi Janowi Pawłowi II, kanonizowanemu w roku jubileuszowym naszej parafii.

W 2013 roku opiekę nad parafią przejęli jezuici z prowincji Polski Południowej. Obecność jezuitów nie jest jednak czymś nowym u św. Władysława. W historii naszej parafii przewinęło się wiele jezuickich wątków. Oprócz wieloletniej, regularnej współpracy z polskimi jezuitami z Avers, wnieśli oni swój istotny wkład duchowy w życie parafii prowadząc wielokrotnie misje ludowe. Jak przeczytać można w księdze pamiątkowej z okazji poświęcenia nowego kościoła: „Pierwsza misja [ rekolekcje] odbyła się pod kierunkiem Ojca Jezuity, Michała Kurzeja, T.J. [T.J. oznacza skrót Towarzystwo Jezusowe, obecnie rzadko używane, zamienione na powszechniej stosowane łacińskie S.I.- Societas Iesu lub ang. S.J.-Society of Jesus]”. Drugie powołanie w historii naszej parafii to powołanie do zakonu jezuitów: o. Władysław [Walter] Majerowski, S.J., którego prymicje odbyły się w czerwcu 1931 r. Na kamieniu węgielnym naszego kościoła (widoczny po prawej stronie głównego wejścia do kościoła patrząc od ul. Long) widnieje napis „Ad maiorem Dei gloriam” (Na większą chwałę Bożą), który jest mottem zakonu jezuitów i ich założyciela św. Ignacego Loyoli. Kamień ten wstawiono w 1953 r., czyli dokładnie sześćdziesiąt lat przed objęciem posługi przez polskich jezuitów. Kolejnym jezuickim akcentem była posługa o. Stefana Filipowicza S.J. jako wikarego w naszej parafii, którą pełnił on w latach 1980-81.

Życie parafii to jednak nie same budynki, czy księża którzy w niej pracują, lecz przede wszystkim wierni, którzy przeżywają swą wiarę poprzez uczestnictwo w liturgii, sakramentach i innych wydarzeniach związanych z tworzeniem wspólnoty parafialnej. Formacja wiernych, oprócz kościelnych nabożeństw, odbywała się tu na przestrzeni historii w różnych grupach działających w parafii. Wiele z nich zakończyło już swoją działalność, powstały w międzyczasie nowe jak np. Klub Polski założony w 1995 roku, Kręgi Żywego Różańca, Youth Group, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, Krąg biblijny, grupa Ruchu Rodzin Nazaretańskich, ale jest też i taka jak Rosary Sodality, która istnieje od zarania parafii, przeżywając również swój jubileusz 100-lecia funkcjonowania. Od niedawna dla najmłodszych organizowana jest „Szkoła Biblijna” (Bible Class) w ramach liturgii słowa w czasie niedzielnej południowej Mszy Świętej.

Ważnym miejscem formacji intelektualnej, religijnej, kulturowej oraz patriotycznej są również dwie działające przy parafii szkoły: działająca od początku istnienia parafii amerykańska szkoła podstawowa oraz korzystająca z naszych pomieszczeń weekendowa polska szkoła im. Tadeusza Kościuszki.

 


 

Lista proboszczów parafii św. Władysława

 • Rev. Ferdinand C. Scieszka – never appointed as a pastor, acting as administrator ….. 1914-1915
 • Rev. Anthony Halgas ….. 1915-1921
 • Rev. Boleslaus Nowakowski ….. 1921-1924
 • Rev Stanislaus Czapelski ….. 1924-1966
 • Rev. Clement Jagodzinski ….. 1966-1973
 • Rev. Walter J. Zmija ….. 1973-1981
 • Rev. William J. Lisowski ….. 1981-1995
 • Rev. Stephen F. Kanonik ….. 1995-2005
 • Rev. Jan Kaplan ….. 2005-2010
 • Rev. Jacek Wrona ….. 2010-2013
 • Rev. Marek Janowski SJ ….. 2013-2019
 • Rev. Tomasz Ludwicki SChr ….. 2019-

 

Lista wikarych posługujących w parafii św. Władysława

 • Rev. Edward Przybylski ….. 1928-1934
 • Rev. Julius Gilewski ….. 1934-1940
 • Rev. John Kalata ….. 1941-1947
 • Rev. Edward Nikliborc ….. 1947-1950
 • Rev. Walter Szczypula ….. 1950-1961
 • Rev. Stanley Dopak ….. 1954-1957
 • Rev. Anthony Swiersz ….. 1959-1964
 • Rev. Felix Lata ….. 1961-1966
 • Rev. Joseph Nowak ….. 1966-1968
 • Rev. Henry Olejniczak ….. 1968-1974
 • Rev. John Cardiff ….. 1968-1969
 • Rev. Thomas Libera ….. 1969-1976
 • Rev. Robert Burnell ….. 1975-1980
 • Rev. Casimir Kozien ….. 1976-1978
 • Rev. Stefan Filipowicz, S.J ….. 1980-1981
 • Rev. Robert Darow ….. 1981-1984
 • The Most Reverend Andrew Wypych ….. 1985-1986
  (Auxilary Bishop of the Archdiocese of Chicago from 2011)
 • Rev. Clement Carroll ….. 1987-1989
 • Rev. George Vellurattil ….. 1989
 • Rev. Bruno Janik ….. 1990-1995
 • Rev. Walter Takuski ….. 1995-1997
 • Rev. Peter A. Kreis ….. 1997-2001
 • Rev. Andrzej Bartos ….. 2000-2007
 • Rev. Kazimierz Rzonca ….. 2000-2001
 • Rev. Mariusz Nawalaniec ….. 2001-2007
 • Rev. Jan Mucha ….. 2007-2012
 • Rev. Andrzej Bartosz ….. 2009-2012
 • Rev. Marcin Zasada ….. 2012-2013
 • Rev. Damian Mazurkiewicz SJ ….. 2013-2019
 • Rev. Zygmunt Ostrowski SChr …… 2019-2020
 • Rev. Mateusz Szleger SChr ….. 2020-2022
 • Rev. Józef Siedlarz SChr ….. 2022-

 


 

♦ Stara strona internetowa parafii św. Władysława w Chicago: www.stladislauschurch.org