Dzielenie się z potrzebującymi czasem, talentami i dobrami doczesnymi jest obowiązkiem wypływającym z Ewangelii. Służąc ludziom, służymy Bogu. Prosimy o zgłaszanie chorych, samotnych, ubogich, którym moglibyśmy służyć. Prosimy także o zgłaszanie się wolontariuszy. Zgłoszenia prosimy kierować do p. Danuty na numer telefonu: 773-403-3083.