W skład Rady Finansowej wchodzą (stan na styczeń 2020):

  • Edward Czupryna,
  • Leonard Michno,
  • Vinc Venturela,
  • Mariusz Zymon,
  • Gerrard Mikol.