ks. Tomasz Ludwicki SChr – proboszcz

ks. Józef Siedlarz SChrwikariusz