ks. Tomasz Ludwicki SChr – proboszcz

ks. Mateusz Szleger SChrwikariusz

ks. Zygmunt Ostrowski SChr – senior