W skład Rady Parafialnej wchodzą (stan na styczeń 2020):

  • Agnieszka Lenard (przewodnicząca),
  • Elżbieta Gandy,
  • Katarzyna Sas,
  • Andrzej Dąbroś,
  • Jerzy Kokoszka,
  • Teresa Wilczek.