Spotkania Klubu Seniora „Złota Róża” odbywają się raz w miesiącu. Program spotkań: Msza św., pogadanka, posiłek.

25 września 2019 roku ks. Zygmunt Ostrowski SChr jako założyciel celebrował pierwszą Mszę św. w intencji seniorów Koła „Złotej Róży”.

Zarząd Koła:

  • Prezeska – Zofia Garwacka,
  • Zastępca Prezesa – Janina Pupik,
  • Sekretarka – Sobkowicz Bronisława
  • Skarbnik – Sobótka Janina.