Grupa została założona przez ks. Damiana Mazurkiewicza SJ.

Spotkania Grupy Biblijnej odbywają się co drugi wtorek o godz. 7.45 pm w konwencie.