Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) został założony w 1985 roku w Warszawie. Założycielem byli już nie żyjący ks. Tadeusz Dajczer i ks. Andrzej Buczel. Duchowość RRN kształtowała się wokół konfesjonału, Ci dwaj kapłani szli z pomocą ludziom poszukujących Boga przez Maryję. Jako kierownicy duchowi widzieli taką potrzebę pomocy ludziom przez spotkania wspólnotowe. Jest to mała droga ku świętości przez Maryję. Matka Boża zawsze prowadzi swoje dzieci do Swojego Syna Jezusa.

Nasza wspólnota w Chicago powstała na przełomie 1992/1993 roku. W parafii św. Władysława spotykamy się od 10 lat. W spotkaniach mogą brać udział rodziny, ale także i osoby samotne, wszyscy którym leży na sercu by pójść do końca za Jezusem, by pomóc sobie i innym żyć wiarą katolicką i praktykować ją w codziennym życiu. Bo ta droga ku świętości realizuje się w codzienności, w radościach i smutkach, ale przeżywanych z Jezusem i Matką Bożą. Nasze spotkania odbywają się w każdy poniedziałek po Mszy Św. o godz. 7 .00 pm w salkach konwentu, obok kościoła. Naszym opiekunem duchowym jest ks. Tomasz Ludwicki SChr.

Zapraszamy wszystkich chętnych poszukujących życia duchowego, a jednocześnie drogi ku świętości, do której zaprasza nas Pan Jezus Chrystus w słowach: „Bądźcie święci, jak Ja Jestem Święty.”