Ks. Józef Siedlarz SChr urodził się 23 lutego 1980 roku w Nowym Sączu. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 1 sierpnia 2003 r., a święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2010 r. Po święceniach służył w paraϐii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bielicach. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych w dniu 1 sierpnia 2011 r. pełnił funkcję wikariusza w paraϐii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Hights, MI. Od 28 sierpnia 2013 do sierpnia 2015 ks. Siedlarz pełnił funkcję wikariusza w Misji Świętej Trójcy w Chicago, IL, a od 11 września 2015 r. do sierpnia 2016 r. był wikariuszem w paraϐii Bożego Miłosierdzia w Lombard, IL. Ze względu na problemy zdrowotne ks. Józef był hospitalizowany w Polsce od sierpnia 2016 do końca 2017 roku. W latach 2018 – 2022 służył w parafii pw. św. Floriana w Hamtramck, MI. Od sierpnia 2022 ks. Józef pełni obowiązki wikariusza w parafii pw. św. Władysława w Chicago, IL.