W niedzielę, 21 kwietnia 2024 roku o godz. 6.00pm zapraszamy do kościoła pw. św. Władysława w Chicago na Drogę Światła (Via Lucis). Jest to wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych. Niech fakt Zmartwychwstania Chrystusa, da nam słabym ludziom: radość, nadzieję i siłę.