Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest akcją modlitewną mającą na celu wzięcie w duchową opiekę dziecka zagrożonego aborcją. Imię dziecka znane jest jedynie Bogu. Obowiązkiem wynikającym z duchowej adopcji jest codzienne, w terminie od 25 marca do Bożego Narodzenia, odmówienie jednej dziesiątki różańca oraz dodatkowej modlitwy w intencji dziecka poczętego. Zachęcamy do podjęcia duchowej adopcji. Uroczyste zobowiązanie adopcji będzie można podjąć w Niedzielę Palmową na wszystkich Mszach św. w języku polskim.

Więcej na: http://www.duchowa-adopcja.pl/