Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 22 stycznia 2023 odbył się na chicagowskim Władysławowie Opłatek Parafialny. Serdecznie dziękujemy wszystkim (170 osób), którzy wzięli udział w tegorocznym Opłatku Paraϐialnym. Wielkie „Bóg zapłać” kierujemy do naszych oddanych wolontariuszy za włożenie ogromu czasu i serca w przygotowanie imprezy. Dobrze było nam być razem, aby cieszyć się z narodzin Pana Jezusa przez łamanie się opłatkiem, kolędowanie i biesiadę.