Informujemy, że dyspensa od uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wydana z powodu pandemii COVID-19, została zniesiona w Archidiecezji Chicago z I Niedzielą Adwentu 2022. Przypominamy, że posłuszeństwo wobec trzeciego przykazania Dekalogu oraz pierwszego przykazania kościelnego w zwyczajnych sytuacjach zobowiązuje katolika do obecności w kościele na Eucharystii w niedziele i święta nakazane.  Udział we Mszy św. przez Internet lub w telewizji jest opcją dla osób, które z obiektywnych powodów (np. choroba) nie mogą osobiście uczestniczyć we Mszy św. w kościele.