Od niedzieli, 11 grudnia do środy, 14 grudnia zapraszamy do udziału w adwentowych rekolekcjach parafialnych, które poprowadzi ks. Andrzej Totke SChr z Trójcowa. Nauki zostaną wygłoszone w niedziele podczas każdej Mszy św., natomiast od poniedziałku do środy o godz. 6.00am oraz 7.00pm. Tematem nauk będzie pytanie: „Panie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?