Sierpniowy dzień fatimski celebrować będziemy wyjątkowo w poniedziałek, 15 sierpnia. Powody zmiany są dwa: pielgrzymka do Merrillville oraz „opóźnione” objawienie fatimskie, które wydarzyło się nie 13, a 19 sierpnia 1917 roku. Matka Boża nazwała siebie Królową Różańca Świętego i wezwała do modlitwy o nawrócenie dla siebie i dla świata. Odmówimy wszystkie części różańca św. Zwieńczeniem nabożeństwa będzie Msza św. i procesja z figurą Maki Bożej Fatimskiej dookoła kościoła.
Plan dnia fatimskiego:
• radosna część różańca – o godz. 9.30am;
• świetlista część różańca – ok. godz. 11.00am;
• bolesna część różańca – o godz. 6.30pm;
• chwalebna część różańca – ok. 7.45pm (podczas procesji).