W piątek, 18 lutego 2022 o godz. 7:00 pm zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo do św. Moniki. Modlić się będziemy za tych, którzy przeżywają kłopoty małżeńskie, przemoc i nieudane małżeństwa, oraz w trudnych sprawach wychowawczych, między innymi za dzieci, które nie chcą praktykować wiary. Św. Monika jest przykładem cierpliwej i wytrwałej modlitwy za dzieci i mężów. Swą postawą sprawiła, że najpierw nawrócił się jej mąż, będący wcześniej poganinem, a później syn, św. Augustyn. Za tego drugiego, o jego nawrócenie modliła się bez przerwy około 20 lat. Przez jej wstawiennictwo chrześcijańskie żony i matki zanoszą do Boga modlitwy z prośbą o ratowanie dusz swoich dzieci i mężów.
Karteczki na osobiste intencje modlitewne będą dostępne przed Mszą św. do wypełnienia i wrzucenia do koszyka. Msza św. będzie ofiarowana w tych intencjach.