Papież Franciszek ustanowił Niedzielę Słowa Bożego, która odbywa się co roku w trzecią niedzielę okresu zwykłego, na mocy listu apostolskiego w formie motu proprio „Aperuit illis” wydanego 30 września 2019 r. Papież zaplanował, że będzie to dzień poświęcony celebracji, refleksji i rozpowszechnianiu Słowa. Niedziela Słowa Bożego jest środkiem, który ma pomóc ludziom rozbudzić świadomość wagi Pisma Świętego dla naszego życia jako wierzących.

W celu lepszego poznania Biblii i jej wartości zachęcamy do czytania słowa Bożego. Tegoroczną inicjatywą księży chrystusowców będzie przeczytanie Pisma Świętego. Dlatego zachęcamy, aby każda rodzina podjęła się zadania przeczytania jednej księgi Pisma Świętego. Zostały przygotowane pamiątkowe formularze, na których umieszczone są poszczególne księgi Pisma Świętego. Rodzina, która podejmie się przeczytania jednej księgi proszona jest o wybranie kartki z daną księgą, wypełnienie jej i pozostawienie dolnej części formularza w koszyku. Formularze dostępne są na stoliku z tyłu kościoła.

Jeśli uda nam się zebrać 73 rodziny, to do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego całe Pismo Święte zostanie przeczytane przez naszą wspólnotę. Zachęcamy do otwartości na tę inicjatywę.