„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.” Łk 24, 5-6

Drodzy Parafianie i Przyjaciele chicagowskiego Władysławowa,

Z serdecznością zwracamy się do Was wszystkich, aby podzielić się radosnym orędziem wiary, które brzmi: Chrystus Pan Zmartwychwstał!

Choć w naszych sercach gości wiele niepokoju i rani nas ból z powodu cierpienia tylu osób na całym świecie dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio epidemią koronawirusa, to jednak większa i silniejsza jest nadzieja pokładana w Bogu, Miłosiernym Ojcu, który „tak świat umiłował, że zesłał swojego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16).

Tegoroczne Święta Paschalne zostały z konieczności i dla dobra nas wszystkich ograniczone przez obostrzenia sanitarne, dlatego przeżywajmy je z jak największym zaangażowaniem osobistym. Niech ich obchód będzie trochę skromniejszy na zewnątrz, lecz bogatszy duchowo.

Życzymy Wam głębokiego pokoju, niewzruszonej ufności w Bogu, wzajemnej miłości i zrozumienia, a także wielkiej gotowości, by dzielić strapienia i ciężary braci oraz sióstr znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Niech Chrystus Zmartwychwstały dodaje Wam odwagi, umacnia wiarę i kieruje Wasze pragnienia oraz wysiłki ku osiągnięciu radości nieprzemijającej i wiecznie trwałej.

Ogarniamy Was modlitwą. Błogosławionych Świąt Paschalnych życzą Wasi duszpasterze, księża chrystusowcy

ks. Tomasz Ludwicki SChr – proboszcz

ks. Mateusz Szleger SChr – wikariusz