Od II Niedzieli Adwentu uczestniczymy w adwentowych rekolekcjach parafialnych. Nauki ascetyczne miał prowadzić ks. Bogdan Molenda SChr. Niestety, powikłania po COIVD-19, tj. słaba praca płuc uniemożliwiły ks. Bogdanowi podjęcie tego zadania. W trybie awaryjnym nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. Proboszcz. Terminy nauk: niedziela na każdej Mszy; poniedziałek, wtorek i środa o 6.00am i 7.00pm.