Z powodu dużego zainteresowania (wszystkie miejsca zostały już zarezerwowane) uczestniczeniem w polskojęzycznych Mszach św. 𝐰 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐧́ 𝐁𝐨𝐳̇𝐞𝐠𝐨 𝐍𝐚𝐫𝐨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 (𝟐𝟓 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚 𝐛𝐫.), 𝐳𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐝𝐩𝐫𝐚𝐰𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐝𝐚𝐭𝐤𝐨𝐰𝐚 𝐌𝐬𝐳𝐚 po polsku 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟕.𝟎𝟎𝐩𝐦.

Prosimy o wcześniejsze zapisy na: https://www.signupgenius.com/go/904054ea5a829abfb6-msza24