Formacja w wierze jest zadaniem na całe życie. Dlatego zapraszamy do uczestniczenia w „Szkole Modlitwy”, czyli w katechezach dla dorosłych. W pierwszym semestrze studiować będziemy strukturę i znaczenie poszczególnych elementów Mszy św. Katechezy prowadzone przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr będą odbywały się w środy po wieczornej Mszy św., począwszy od 23 września.