Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że 9 czerwca 2020 r. rozpoczęła się REJESTRACJA WYBORCÓW do głosowania za granicą w wyborach Prezydenta RP ogłoszonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (27 czerwca w USA). REJESTRACJA trwa do PONIEDZIAŁKU 15 CZERWCA 2020 r. Osoby zarejestrowane do spisu wyborców przed 10 maja br. są ujęte w nowym spisie wyborców, ale muszą potwierdzić swój udział w głosowaniu korespondencyjnym („zmień sposób glosowania”). Wyborcy w Stanach Zjednoczonych będą mogli zagłosować w obwodach głosowania wyłącznie korespondencyjnie. Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź do Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

  • e-mailowo: kg.sekretariat@msz.gov.plchicago.legal@msz.gov.pl
  • pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
  • ustnie: w siedzibie 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
  • telefonicznie, nr tel.: 312 337 8166
  • faksem, nr faksu: 312 255 1698