W uroczystość Bożego Narodzenia oddaliśmy naszą parafię opiece Maryi. Teraz kolej na osobiste pogłębienie relacji z Matką Bożą. Zawierzenie Panu Jezusowi przez Maryję dokona się w naszej parafii w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, tj. 25 marca 2020 roku. Przez 33 dni (od 21 lutego) realizować będziemy program formacyjny przygotowujący do zawierzenia. Każdego dnia – osobiście w domu – czytać będziemy wyznaczone materiały i odpowiadać na załączone pytania, natomiast raz w tygodniu będziemy spotykać się w kościele na modlitwie, konferencji i grupkach dzielenia. Aby zamówić potrzebne materiały (podręcznik „33 dni do Poranka Chwały” w cenie $15) potrzeba wcześniejszego zapisu – do 1 lutego. Program prowadzony będzie w dwóch językach, po polsku i osobno po angielsku. Chętnych do pogłębienia osobistej relacji z Panem Jezusem i Maryją serdecznie zapraszamy do pojęcia tego wyzwania.