Rozpoczynamy czas wizyt duszpasterskich w naszych domach. Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, rozmowy na tematy rodzinne i duszpasterskie. W celu umówienia wizyty księdza w domu prosimy o kontakt w zakrystii lub w biurze parafialnym.