Ks. Zygmunt Ostrowski urodził się na Wołyniu 2 maja 1943 r. Uniknął rzezi wołyńskiej, bo został wywieziony z rodziną do obozu w Niemczech, a po wyzwoleniu w 1945 r., zamieszkał w Stargardzie Szczecińskim. Tam ukończył szkołę podstawową, a później w Szczecinie technikum budowlane.

14 sierpnia 1962 r. rozpoczął aspirandat, a 8 września nowicjat w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej w Ziębicach. Studia odbył w latach 1963- 69 w Poznaniu, a święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1969 r. w Stargardzie Szczecińskim z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty, ordynariusza diecezji gorzowskiej. Po święceniach był prefektem w Seminarium Zagranicznym w Poznaniu, a w latach 1970-74 wikariuszem w Goleniowie (woj. szczecińskie).

Od 8 września 1974 r. pracował jako wikariusz w prowincji w Ameryce Północnej Towarzystwa Chrystusowego w USA i Kanadzie: Providence (RI), Los Angeles (CA) i Miami (FL), a od 17 września 1983 jako proboszcz w Sterling Heights (MI), Waszyngton (DC) oraz w Ontario, Kanada w Guelph i Barrie (ON), gdzie od 22 września 2001 r. organizował parafię kanadyjsko-polską Holy Spirit. W sierpniu 2005 r. – pod koniec urlopu w Ojczyźnie – zachorował na Guilllaine-Barre Syndrom (GBS) i nie wrócił do Barrie. Pod koniec rocznego leczenia i rehabilitacji w Polsce postanowił napisać książkę o małżeństwie.

We wrześniu 2006 r. wrócił do USA i został mianowany przełożonym Domu Seniora Księży Chrystusowców w Sterling Heights, gdzie napisał refleksje o narzeczeństwie i małżeństwie sakramentalnym pt. Ślubuję Ci, a przed i po (cztery wydania). W 2007 r. został mianowany Ekonomem Prowincji i przeniósł się do Lombard, IL Tutaj napisał Mój Tydzień modlitwy, Różaniec wczoraj i dziś. Droga Krzyżowa wczoraj i dziś jest gotowa do druku. Te książki zostały wydane w języku angielskim.

Od 1 lipca służy w parafii św. Władysława w Chicago.