W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej po polsku o 7.30pm; po angielsku o 5.30pm. Natomiast w niedziele Wielkiego Postu rozważać będziemy Mękę Pańską podczas staropolskich nabożeństw Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o 6.00pm.