Pragniemy powołać do istnienia Grupę Miłosierdzia w parafii pw. św. Władysława. Dzielenie się z potrzebującymi czasem,  talentami i dobrami doczesnymi jest obowiązkiem wypływającym z Ewangelii. Służąc ludziom, służymy Bogu. Prosimy o zgłaszanie chorych, samotnych, ubogich, którym moglibyśmy usłużyć. Prosimy także o zgłaszanie się wolontariuszy. Zgłoszenia prosimy kierować do Danuty na numer telefonu: 773-403-3083.