12 lutego 2023 roku jest Niedzielą Zobowiązań na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2023. W roku 2023 kwota docelowa Kwesty w parafii św. Władysława wynosi $19,942. Jeśli kwota złożonych ofiar przekroczy kwotę docelową, to nadwyżka zostanie zwrócona do parafii w postaci rabatu.

Prosimy Państwa o znalezienie czasu w tym tygodniu na refleksję nad materiałami Dorocznej Kwesty Katolickiej, które powinniście otrzymać pocztą. Prosimy, abyście pamiętali, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś zupełnie innym niż jednorazową specjalną kolektą. Jest to kampania, podczas której składane są zobowiązania finansowe, które mogą być spłacane w ratach. Każde zobowiązanie ma znaczenie! Wszystkie parafie archidiecezji uczestniczą w kampanii i to dzięki darom złożonym przez wiele osób parafie, szkoły i wiele duszpasterstw może zapewniać wiernym potrzebne posługi i dzieła duszpasterskie i odpowiedzieć na wezwanie i być „W drodze z Jezusem”. Jeśli otrzymaliście Państwo formularz deklaracji pocztą, prosimy wypełnić go i odesłać z powrotem. W bieżącym roku zachęcamy naszych paraϐian do składania ofiar na Doroczną Kwestę Katolicką również przez Internet na stronie: annualcatholicappeal.com.