Zawierzenie Panu Jezusowi przez Maryję dokona się w naszej paraϐii w Niepokalanego Poczęcia NMP, tj. 8 grudnia. Przez 33 dni (od 5 listopada) realizować będziemy program formacyjny przygotowujący do zawierzenia. Każdego dnia – osobiście w domu – czytać będziemy wyznaczone materiały i odpowiadać na załączone pytania, natomiast raz w tygodniu będziemy spotykać się w kościele na modlitwie, konferencji i grupkach dzielenia. Aby zamówić potrzebne materiały (podręcznik „33 dni do Poranka Chwały” w cenie $15 – ten sam co dwa lata temu) potrzeba wcześniejszego zapisu – do 9 października br. Chętnych do pogłębienia osobistej relacji z Panem Jezusem i Maryją serdecznie zapraszamy do pojęcia tego wyzwania.