Finansową donację na Ukrainę można składać do skarbony znajdującej się w kaplicy św. Jana Pawła II. Naszą jałmużnę przekażemy księżom chrystusowcom posługującym na Ukrainie.