Prosimy o znalezienie czasu w tym tygodniu na refleksję nad materiałami Dorocznej Kwesty Katolickiej, które powinniście otrzymać pocztą lub, które znajdują się w biuletynie. Prosimy, abyście pamiętali, że Doroczna Kwesta Katolicka jest czymś zupełnie innym niż jednorazową specjalną kolektą. Jest to kampania, podczas której składane są zobowiązania finansowe, które mogą być spłacane w ratach. Każde zobowiązanie ma znaczenie! Wszystkie parafie archidiecezji uczestniczą w kampanii i to dzięki darom złożonym przez wiele osób parafie, szkoły i wiele duszpasterstw może zapewniać wiernym potrzebne posługi i dzieła duszpasterskie i odpowiedzieć na słowa Jezusa: „Odnowić wszystko… Boża obietnica i nasza odpowiedzialność”. Jeśli otrzymałeś formularz deklaracji pocztą, prosimy, abyś wypełnił go i odesłał z powrotem. W bieżącym roku zachęcamy naszych parafian do składania ofiar na Doroczną Kwestę Katolicką również przez Internet: annualcatholicappeal.com.

19-20 lutego 2022 przypada Niedziela Zobowiązań na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2022.

W roku 2022 kwota docelowa Kwesty w parafii św. Władysława wynosi $18,462. Jeśli kwota złożonych ofiar przekroczy kwotę docelową, to nadwyżka zostanie zwrócona do parafii w postaci rabatu.