W uroczystość Objawienia Pańskiego, która tym razem będzie celebrowana w następną niedzielę, tj. 2 stycznia współorganizujemy VIII Polonijny Orszak Trzech KróliZ tej okazji Msza św. o godz. 12.00pm zostanie wyjątkowo przesunięta na godz. 1.00pm. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w pochodzie, który jest manifestacją wiary w Jezusa Chrystusa, i radosnym dziękczynieniem za Wcielenie Syna Bożego.