W środę, 8 grudnia z okazji uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zapraszamy na Mszę św. o godz. 6.00am & 7.00pm. Tego dnia katolicy w USA mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP zakończy się Rok św. Józefa. Tego dnia uczestnicy 33-dniowych rekolekcjach dokonają zawierzenia św. Józefowi. Uroczysty akt zostanie dokonany podczas Mszy św. o godz. 7.00pm. Tekst zawierzenia zostanie przygotowany przez organizatorów. Prosimy o przygotowanie odświętnego stroju wewnętrznego (bycie w stanie łaski uświęcającej po spowiedzi) i stroju zewnętrznego (sukienka, garnitur).