W kościele pw. św. Władysława znajdują się piękne balaski. Na czas tegorocznego Adwentu – na próbę – przyjmować będziemy Komunię św. przy balaskach. Pamiętajmy, że Kościół dopuszcza różne formy przyjmowania Komunii św. i tak też jest w naszej parafii. Będziemy mogli przyjmować Komunię św.: klęcząc do ust, klęcząc na rękę, stojąc do ust, stojąc na rękę. Osoby schorowane proszone są o przyjmowanie Komunii św. na stojąco. Jednocześnie prosimy o zachowanie dużej ostrożności przy schodzeniu po dwóch schodkach balasek.