Archidiecezja Chicago poinformowała, że ​​wraz z rozpoczęciem fazy piątej odmrażania w stanie Illinois, która rozpocznie się 11 czerwca, we wszystkich lokalizacjach archidiecezjalnych obowiązują następujące wytyczne:

 • Wszystkie ograniczenia odnoście ilości uczestników spotkań zostają zniesione. Msze, liturgie, celebracje sakramentalne, imprezy parafialne/szkolne i wszystkie urzędy mogą wznowić 100% pojemności.
 • W przypadku osób zaszczepionych NIE jest wymagana odległość fizyczna. Fizyczny dystans jest zalecany, dla osób nieszczepionych, jeśli warunki pozwalają na separację do 6 stóp.
 • Maski NIE są wymagane dla osób zaszczepionych. Maski są zalecane przez organy zdrowia publicznego dla niezaszczepionych w pomieszczeniach, szczególnie w zatłoczonych miejscach.
 • Środki do dezynfekcji rąk powinien pozostać w widocznym miejscu w kościołach, szkołach i biurach.
 • Wszystkie formy posługi sakramentalnej i liturgicznej mogą powrócić do normalnej praktyki z kilkoma drobnymi wyjątkami.
 • Rejestracja nie jest już wymagana.
 • Do uczestnictwa w liturgii lub nabożeństwach nie jest wymagany dowód szczepienia.
 • Naczynia z wodą święconą mogą być wypełniane i używane.
 • Znak Pokoju może zostać przywrócony.
 • Przyjmowanie Komunii Świętej na rękę nie wymaga już dodatkowego dezynfekowania rąk.
 • Wszystkie spotkania towarzyskie mogą zostać wznowione z uwzględnieniem podanych tutaj wskazówek dotyczących masek i fizycznego dystansu.