Nadużywanie alkoholu jest bolesnym problemem dotykającym wiele polskich rodzin. Odpowiedzią na to zagrożenie jest złożenie przyrzeczenia abstynencji. Przyrzeczenie można składać jako wyraz osobistej walki ze skłonnością do nadużywania alkoholu albo jako wyrzeczenie w intencji osoby uzależnionej. Informujemy, że założyliśmy Parafialną Księgę Trzeźwości. Osoby pragnące podjąć dobrowolne zobowiązanie powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych na okres miesiąca / pół roku / jednego roku / całego życia mogą zgłosić się do naszych księży.