Wiele rodzin w naszej parafii wkrótce otrzyma list od Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie zobowiązania finansowego na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej. W imieniu tych, którzy korzystają z posług duszpasterskich, parafialnych i otrzymują pomoc finansową z funduszy Kwesty, dziękujemy Państwu za Wasz dar. Prosimy o jak najszybsze odesłanie swojej odpowiedzi. Doroczna Kwesta Katolicka stwarza możliwości odpowiedzi na wezwanie Jezusa: „Pójdź́ za mną…i nieś́ światu nadzieję”. Jest to szczególnie ważne w tych trudnych i pełnych wyzwań́ czasach. Wiele osób w naszych parafiach zostało dotkniętych finansowo przez pandemię, stąd zachęcamy do złożenia ofiary bez względu na jej wysokość́, aby wesprzeć́ tę inicjatywę. Dzieląc się tym, co posiadamy przez złożenie daru na rzecz Dorocznej Kwesty Katolickiej 2021 r., dajemy wyraz naszego zaangażowania dla dobra Kościoła.

Więcej na: https://giving.archchicago.org/annual-catholic-appeal/about