Etap rozeznawania

Jesienią 2020 roku, w ramach inicjatywy Odnów Mój Kościół parafie św. Ferdynanda i św. Władysława zaangażowały się w proces rozeznawania. Komisja ds. Rozeznawania i Opinii, w skład której weszli członkowie z każdej parafii, spotkała się, aby omówić i rozeznać przyszłą strukturę parafii w naszym obszarze. Wyrazy podziękowania kierowane są pod adresem Komisji ds. Rozeznawania i Opinii, która podczas tego trudnego momentu, rozeznawała na modlitwie wygląd przyszłej struktury parafii w grupie.

W wyniku spotkań oraz na podstawie opinii zaczerpniętych z większej społeczności parafialnej, komisja przedstawiła swoje zalecenia archidiecezji. Archidiecezjalna Komisja Doradcza, w skład której weszli przedstawiciele z całej Archidiecezji Chicago, zapoznała się ze sprawozdaniem oraz danymi takimi jak, sprawozdania finansowe, potrzeby kapitałowe, trendy parafialne.

Kardynał Cupich i biskup Manz składają swoje podziękowania ks. Torbie i ks. Ludwickiemu, grupom, które spotykały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, oraz wszystkim parafianom, którzy zgłaszali uwagi w procesie rozeznawania.

Decyzja

W ciągu ostatnich kilku tygodni, kardynał Błażej J. Cupich, arcybiskup Chicago, archidiecezjalni biskupi pomocniczy oraz archidiecezjalna rada kapłańska spotkali się, aby zapoznać się z zaleceniami komisji. W wyniku dyskusji oraz modlitewnego rozważenia, kardynał Cupich podjął następującą decyzję dotyczącą struktur parafii św. Ferdynanda i św. Władysława.

  • Na chwilę obecną obie parafie pozostaną niezależnymi parafiami.
  • Struktura zostanie poddana ocenie w roku 2024, czyli w piątym roku sześcioletniego kontraktu podpisanego przez Towarzystwo Chrystusowe na prowadzenie duszpasterstwa w parafii św. Władysława.
  • Szkoła im św. Ferdynanda będzie dalej funkcjonowała jako szkoła parafialna.

Od teraz do poddania parafii oficjalnej ocenie w 2024 roku, obie parafie, poprzez działalność grup ewangelizacyjnych na terenie każdej parafii, proszone są nie tylko do budowania kultury ewangelizacji, ale również do budowania kultury otwartości, co jest nieodłącznym elementem ewangelizacji.

Uzasadnienie decyzji

Frekwencja uczestnictwa we mszy święte w każdej parafii przekracza minimum wyznaczone w procesie Odnów Mój Kościół, a zatem parafie są w stanie wywiązać ze zobowiązań finansowych. Podczas rozmów zostały wyrażone obawy co do przyszłości parafii, jeśli młode pokolenie i lokalna społeczność nie zostanie mocniej zaangażowana w życie parafii.

Zobowiązanie Towarzystwa Chrystusowego do wypełnienia sześcioletniego kontraktu w parafii św. Władysława oraz ponowna ocean sytuacji w 2024 roku pozwoli nam lepiej spojrzeć na potrzeby w danym czasie.

Kolejny etap

Każda z parafii weźmie udział w kolejnym etapie procesu odnowy i będzie pracować nad wzmocnieniem swojej obecności w przyszłości. Pozwoli to na dotarcie do jak największej liczby ludzi na danym terenie, aby budować silne wspólnoty i formować uczniów w swoim środowisku.