Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” Łk 2, 14

Drodzy Parafianie i Przyjaciele chicagowskiego Władysławowa!
Święta Narodzenia Pańskiego wyrażają tajemnicę wcielenia Przedwiecznego Słowa Bożego. Bóg przyjął ludzkie ciało, abyśmy mogli Go poznawać, miłować i naśladować. On staje między nami jako Emmanuel – Bóg z nami. On pragnie szczególnie dziś – w czasie pandemii COVID-19 – byśmy nieśli pokój i nadzieję całemu światu.
Przeżywając radość z Narodzenia Zbawiciela oraz wpatrując się w pokój i ciszę Betlejemskiej Groty, pragniemy wszystkim Parafianom i Przyjaciołom chicagowskiego Władysławowa złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga, obdarza Was swoimi łaskami. Niech wspiera i umacnia w podejmowaniu ważnych życiowych zadań i obowiązków oraz niech otacza swoją opieką w Nowym Roku 2021.

ks. Tomasz Ludwicki SChr
ks. Mateusz Szleger SChr