Dziś Klub Polski działający przy parafii św. Władysława obchodzi Jubileusz 25-lecia istnienia. Klub został założony w Uroczystość́ Chrystusa Króla Wszechświata A.D. 1995. Klub Polski prowadzi działalność religijną, kulturalno-oświatową, towarzyską, charytatywną i turystyczną na rzecz parafii św. Władysława. Dziękujemy członkom Klubu za zaangażowanie. W związku z trwająca pandemią i czasowym zamknięciem kościoła, uroczystości rocznicowe Klubu Polskiego odbędą się w dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia) podczas Mszy św. o godz. 10.30am.