W celu rozpoczęcia dyskusji archidiecezja zaproponowała zestaw początkowych scenariuszy, które przedstawią potencjalne modele tego w jaki sposób parafie i szkoły mogą być zrestrukturyzowane w przyszłości. Początkowe scenariusze zostały opracowane w oparciu o dane demograficzne, uczestnictwo we mszy św., kondycji finansowej oraz stanu obiektu. Niniejsze scenariusze są jedynie zaproszeniem do rozmowy. Nie podjęto żadnych decyzji. Komisja ds. rozeznawania i opinii może zaproponować dodatkowe scenariusze. Scenariusze te zostaną ocenione pod kątem zestawu określonych kryteriów na podstawie danych z całej archidiecezji, w jaki sposób struktura wspierałaby witalność i zapewniała żywotność, na przykład:

 • Duszpasterskie oraz duchowe potrzeby parafii: Aby utrzymać potrzebny personel oraz podstawową działalność, tj. opłata za media, parafie na ogół będą potrzebowały przychodu operacyjnego w kwocie 750 000 USD lub więcej (nie licząc dochodu za wynajem). W roku finansowym 2019 dochód parafii św. Władysława wyniósł $455,594.
 • Liczenie parafian oraz uczestnictwo we mszy św.: Na podstawie przewidywań co do liczby proboszczów dostępnych w przyszłości w archidiecezji, aby przydzielić pełnoetatowego, rezydującego na miejscu proboszcza, parafia powinna posiadać przynajmniej 800 parafian uczęszczających na msze św. weekendowe. October census w 2019 u św. Władysława wykazał średnią 1,502 osoby na weekend.
 • Zarządzanie nakładem pracy księży.
 • Stabilność finansowa parafii oraz obiektów.

Ważna informacja: Podstawowe Zasady dotyczące wyzwań związanych z COVID-19

Dane parafialne będą musiały być zestawione z Podstawowymi Zasadami, biorąc pod uwagę dane z przed COVID-19, tj. sytuację finansową roku podatkowego 2019 oraz uczestnictwo we mszach św. w październiku 2019.

Propozycje scenariuszy parafialnych do omówienia

 Scenariusz nr 1: 1 parafia, 2 aktywne kościoły

 • Parafie św. Ferdynanda i św. Władysława zostaną połączone w jedną parafię.
 • W obu kościołach będą regularnie sprawowane msze św. (rozkład mszy św. będzie ustalony przez proboszcza po uprzedniej konsultacji z zarządem parafii).

Scenariusz nr 2: 2 parafie, 1 wspólny proboszcz, 2 aktywne kościoły

 • Parafie św. Ferdynanda i św. Władysława będą dzieliły ze sobą jednego proboszcza, ale pozostaną odrębnymi parafiami.
 • Parafie będą dzieliły ze sobą zasoby tj. personel operacyjno-administracyjny.

Scenariusz nr 3: 2 parafie, 2 proboszczy

 • Parafie św. Ferdynanda i św. Władysława pozostaną osobnymi parafiami.
 • Każda parafia będzie miała osobnego proboszcza.
 • Obie parafie będą współpracowały ze sobą przy podziale zasobów, tj. personelu operacyjno-administracyjnego.

Wyjaśnienie:

  • Połączona parafia ma jednego proboszcza, budżet, personel, radę parafialną, itp. – ale może posiadać kilka kościołów. Majątek każdej parafii wchodzącej w skład danej parafii, staje się własnością połączonej parafii.
  • Połączona parafia może przyjąć nową formę oraz nową nazwę (parafia A i parafia B stanowią nową parafię C), lub parafia B może wejść w skład parafii A. W obu przypadkach nazwa kościołów pozostaje ta sama. Kościół B nadal pozostanie kościołem B nawet jeśli wejdzie w skład parafii A.
  • W przypadku, kiedy parafia będzie posiadała dwa kościoły, jeden z kościołów będzie wyznaczony na kościół parafialny, gdzie będą przechowywane metryki sakramentów.

Swoje uwagi możesz przesyłać na e-mail: stladislauschicago@gmail.com