Pandemia wywiera ogromny wpływ na nasze życie i na życie naszych parafii. W miarę jak kościoły są ponownie otwierane, parafianie, ze względu na konieczność zachowywania dystansu społecznego i troskę o własne zdrowie, co łatwo zrozumieć, obawiają się powrotu do uczestniczenia w nabożeństwach. Jednak przez cały czas tego kryzysu odnowa pozostaje sprawą najwyższej wagi w naszych parafiach i w naszych sercach. Jako Archidiecezja wiemy, że droga do duchowej odnowy wiedzie przez systematyczny i trwały wzrost grona uczniów – misjonarzy Jezusa, rozpalanie ognia Jezusa w naszych sercach i dzielenie się Nim z innymi poprzez gościnność, wychodzenie naszej wspólnoty do innych i dzieła duszpasterskie.

Inicjatywa Odnów mój Kościół rozpoczyna się w każdej grupie od „fazy rozeznania i decyzji”. Proces ten koncentruje się na odnowie strukturalnej i najlepszej konfiguracji zasobów materialnych w ramach grupy. Przykładem może tu być najlepsze wykorzystanie zasobów w celu wsparcia kompetentnego personelu parafialnego, posiadania trwałych budynków, parkingów, itp., które będą w jak najlepszy sposób służyły w wypełnianiu służby. Kiedy to zostanie już ustalone, zespoły zaczną koncentrować się na odnowie duchowej parafii i uaktywnieniu życia parafialnego. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, musimy przejść do fazy odnowy duchowej tak sprawnie jak będzie to możliwe.

Z tego powodu Archidiecezja przesunęła datę rozpoczęcia fazy rozeznania i decyzji naszej grupy. Pierwotnie planowano, abyśmy rozpoczęli tę fazę na przełomie lat 2021-22. Jednak, zgodnie z aktualnymi postanowieniami, proces ten rozpoczniemy jesienią, prawdopodobnie w połowie października, i najprawdopodobniej korzystając ze spotkań wirtualnych.

Oznacz to, że mała grupa parafian z parafii św. Władysława spotka się z innymi parafiami w naszej grupie, aby ocenić potrzeby naszej okolicy i scenariusze potrzebne do dokonania zmian strukturalnych, które najlepiej będą służyły naszym wspólnotom. Rezultaty tego procesu są różne – od znaczących konsolidacji w obszarach o dużych wyzwaniach finansowych i małej aktywności wiernych, przez zmianę harmonogramów Mszy św., aż po możliwość koordynacji posługi z sąsiednią parafią w obszarach o silniejszych podstawach organizacyjnych i strukturalnych.

W procesie tym, oprócz zmiany terminu rozpoczęcia, w dużej mierze wszystko pozostanie takie samo, jak miało być uprzednio. Będzie wystarczająco dużo czasu na modlitewne rozważanie różnych scenariuszy i dzielenie się pomysłami z zespołem grupującym. W trakcie całego procesu będziemy się koncentrować na odnowie. Będziemy to robić przez pomnażanie grona uczniów Jezusa, budowanie wspólnoty i inspirowania do składania świadectwa. Pierwsza faza rozeznawania i decyzji skupi się na strukturach organizacyjnych i fizycznych potrzebach koniecznych do wsparcia tych imperatyw w dzisiejszej rzeczywistości. Więcej szczegółów zostanie udostępnionych w najbliższych tygodniach.