Oświadczenie Archidiecezji Chicago o zawieszeniu publicznego odprawiania Mszy św., czasowym zamknięciu szkół archidiecezjalnych, centrum pastoralnego i powiązanych z archidiecezją agencji

Opierając się na wytycznych lokalnych wydziałów zdrowia publicznego, które zalecają odwołanie zgromadzeń publicznych z udziałem 250 lub więcej osób, kardynał Blase J. Cupich, arcybiskup Chicago, nakazał zawieszenie do odwołania wszystkich przewidzianych normalnie obowiązującym harmonogramem nabożeństw liturgicznych, począwszy od soboty wieczorem. Ponadto ksiądz kardynał nakazał zamknięcie szkół prowadzonych przez archidiecezję oraz zamknięcie Centrum Pastoralnego i powiązanych biur agencji. Decyzja obowiązuje do odwołania i uzyskania dalszych decyzji.

„Podjęcie tej decyzji nie przyszło mi łatwo” – stwierdził kardynał Cupich. „Eucharystia jest źródłem i szczytem naszego życia jako katolików. A nasze szkoły i agencje zapewniają niezbędne posługi wielu tysiącom wiernych w powiatach Cook i Lake. Jednak w porozumieniu z liderami z całej archidiecezji, ze względu na bezpieczeństwo naszych uczniów, parafian oraz wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy służą mieszkańcom archidiecezji, oczywiste jest, że musimy zachować większą ostrożność, aby spowolnić rozprzestrzenianie się tej pandemii”.

Praktyka parafialna i sakramentalna

W drodze wyjątku śluby i pogrzeby zaplanowane na sobotę 14 marca mogą odbyć się zgodnie z wytycznymi wydanymi przez gubernatora stanu Illinois, przy ograniczonym udziale uczestników łącznie do 250 osób.

Podczas, gdy uczestnictwo w Mszach św. zostaje zawieszone począwszy od soboty 14 marca wieczór, kościoły archidiecezjalne powinny pozostać otwarte i być dostępne na prywatną modlitwę w terminie najlepiej określonym przez każdego proboszcza. Aby to osiągnąć, archidiecezja poprosiła proboszczów o koordynację ograniczonej liczby personelu parafialnego w parafiach w celu odbierania telefonów i wykonywania rutynowych czynności konserwacyjnych, ze szczególnym naciskiem na dezynfekcję wszystkich obszarów użytku powszechnego.

Zachęcamy kapłanów do prywatnego odprawiania Mszy świętych w intencji ludu Bożego, Kościoła i w intencjach przyjętej na dany dzień.

Msze św. transmitowane przez telewizje i Internet w tym trudnym czasie zapewniają wiernym możliwość uczestniczenia w pewnym stopniu w Ofierze Mszy św. Parafie, które posiadają możliwość emisji własnych Mszy św., powinny to robić.

Dodatkowe wskazówki odnośnie do administrowania i sprawowania innych sakramentów zostaną przedstawione przez Biuro Wikariusza Generalnego.

Szkoły

Decyzja o czasowym zamknięciu naszych szkół, począwszy od poniedziałku 16 marca, dotyczy wszystkich szkół katolickich prowadzonych przez Archidiecezję Chicago. Szkoły katolickie nie będące pod zarządem archidiecezji, jak te znajdujące się pod kuratelą zakonów, podejmą decyzje indywidualnie. W czasie, kiedy szkoły będą zamknięte, uczniowie szkół katolickich zostaną poproszeni o kontynuowanie pracy akademickiej poprzez nauczanie elektroniczne („e-learning”) lub alternatywne. Mając świadomość tego, że wiele rodzin i uczniów naszych katolickich szkół polega na codziennych usługach i posługach świadczonych przez nas, Biuro Szkół Katolickich i kierownictwo archidiecezji pracuje nad koordynacją większego wsparcia dla najbardziej potrzebujących w tym czasie rodzin i uczniów. Więcej informacji zostanie udostępnionych w najbliższych dniach.

Centrum pastoralne i agencje archidiecezji

Oczekuje się, że począwszy od poniedziałku 16 marca pracownicy Centrum Pastoralnego i personel szkoły będą pracować z domu. Proboszczowie na podstawie wskazówek, które wkrótce zostaną im przesłane, wydadzą rozporządzenia odnośnie do pracy personelu parafii. Wszyscy pracownicy w tym okresie będą nadal otrzymywać wynagrodzenie. Zabronione ze skutkiem natychmiastowym i do odwołania są wszystkie podróże związane z pracą. Nasze agencje, które służą biednym i bezbronnym, będą samodzielnie ogłaszać informacje odnośnie do ich dalszego działania. „W czasie uzasadnionej troski o bezpieczeństwo własne, naszych bliskich i osób z obrzeża społecznego musimy mocno trzymać się przekonania, że natchnienia pochodzące od Boga przynoszą odwagę, pociechę, hojność i solidarność” – powiedział kardynał Cupich. „Na przekór pojawiającemu się w nas strachowi, który próbuje uwięzić nas w swej pułapce, musimy znaleźć jedność w dążeniu do tego, co dobre w naszym człowieczeństwie. Oznacza to wzajemną duchową i emocjonalną bliskość w naszych rodzinach, wśród przyjaciół i w naszych wspólnotach. Oznacza to udzielanie pomocy w miarę możliwości i przy zachowaniu środków ostrożności. Oznacza to sprawdzanie samopoczucia najsłabszych pośród nas. Oznacza to bycie odpowiedzialnym w stosowaniu higieny. Jest to czas okazywania innym łagodności i życzliwości. Dla chrześcijan jest to czas refleksji nad tym, że troska o osoby walczące z chorobą była priorytetem Jezusa. Jest to także czas, aby dać się zaskoczyć błogosławieństwem płynącym z bycia częścią tej samej rodziny – rodziny ludzkiej”.
Archidiecezja przekaże szczegółowe instrukcje proboszczom i dyrektorom szkół oraz będzie na bieżąco udostępniać aktualizacje swoich wskazówek.