Kardynał Błażej Cupich, arcybiskup Chicago, prosi parafie katolickie, aby pięć razy dziennie biły w dzwony na znak wezwania wszystkich do jednoczenia się we wspólnej modlitwie w czasie pandemii COVD-19. Modlitwy rozpoczną się o godzinie 9 a.m. w sobotę 21 marca i będą się powtarzały co trzy godziny każdego dnia. Ostatni raz w ciągu dnia dzwony zabiją o godzinie 9 wieczorem. Każda z pięciu modlitw zostanie poświęcona konkretnej grupie szczególnie dotkniętej pandemią.
Mamy nadzieję, że ludzie doświadczą zjednoczenia w modlitwie, szczególnie w czasie, kiedy żyjemy w izolacji” – powiedział kardynał Cupich. „Zapraszamy naszych bliźnich z całej archidiecezji do włączenia się w tę modlitwę, do zatrzymania się i otoczenia pamięcią wszystkich dotkniętych
pandemią, aby mieli świadomość naszego wsparcia. A jeśli parafia nie posiada dzwonów, zachęcamy parafian do ustawienia swych budzików, aby pamiętali, by się zatrzymać na chwilę i zjednoczyć w modlitwie” – dodał kardynał.