W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej po polsku o 3.00pm oraz 7.30pm; po angielsku o 5.30pm.  Natomiast w niedziele Wielkiego Postu rozważać będziemy Mękę Pańską podczas staropolskich nabożeństw Gorzkich Żali o 6.00pm.